Tags

 • entrima
  STEPPING STONE – FUNDAMENTALS OF ENERGY TRADING AND RISK MANAGEMENT

  ÖN KOŞULLAR
  Stepping Stone için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Bu akademi, orta mesleki eğitimden, hatta yüksek mesleki eğitimden üniversiteye kadar karşılaştırılabilir bir öğrenme düzeyine sahip herkesten, profesyonellere kadar geniş bir yelpazedeki herkese açıktır.

  Akademi tarafından sunulan programlardan herhangi biri ile başlayabilmek için öğrencilerin yeterli bilgiye sahip olmalarını Stepping Stone eğitimi sağlayacaktır. Diğer programlardan herhangi birinin içeriğinin kolaylıkla anlaşılabilmesi için temel eğitim bilgilerini sunan Stepping Stone son derece faydalı olacaktır.

  Standartlaştırılmış programların kolay uygulanabilir olduğından emin olmak için yeteneklerin geliştirilmesini garanti eder ve gerekli seviyeye gelmenizi sağlar.

  Sonuncu ve bir o kadar önemli olan bir diğer özellik ise, eğitim programı dahilinde enerji ticareti ve risk yönetimi ile ilgili çok sağlam bir background bulunmasıdır.

  EĞİTİMİN HEDEFLERİ
  Eğitim, aşağıda yer alan soruların cevaplarını alabilmenizi ve bu konularla ilgili bir görüşe sahip olmanızı sağlamaktadır.

  • Enerji ticareti ve risk yönetimi temelleri nelerdir?
  • Anlaşmalar neden, nerede, ne zaman, kiminle ve nasıl yapılmalıdır?
  • Kurumların ticaretteki rolü ve iç/dış ortamdaki etkileşimleri nasıl olmalıdır?
  • Kurumlar içindeki konumunun ve risk yönetiminin rolü nedir?
  • Kurumlar ve çevreleri için regülasyonların ve sonuçlarının rolü nelerdir?
  • Ticaret ile ilişkili kurumlar için hesaplama kurallarının rolü nedir?

  NEDEN-NEREDE-NE ZAMAN-KİMİNLE-NASIL TİCARET YAPILIR?
  Bu eğitim, bireye teorik bir zemin sağlar ve ana terminolojiden bahsederek, gerekli unsurlar üzerine odaklanır.
  Bu kısım ticari işlemler neden gerçekleştirilir, anlaşmalar nerede yapılır, ticaret nasıl gerçekleştirilir, ticari ilişkiler kimle kurulmalı ve ticareti gerçekleştirme hangi birimin rolüdür gibi konuları içerir.

  Devamında, enerji ilişkili şirketlerin rolü, siyaset ve regülasyonların rolü, enerji ürünlerinin takas edildiği platformlar (Düzenlenmiş piyasa ve ikili / OTC anlaşmaların yapılması) bilgi ve iletişim teknolojilerinin rolü, raporlama & ürünlerin değerlemesi & pozisyonlar( finans & muhasebe )  , kontrolde olma ( risk yönetimi ) konularını da kapsar. Sonuç olarak, bireye ticaretin dünyasına kapsamlı bir bakış açısı kazandırır.

  Eğitim İçeriği

  • Eğitim İçeriği

   Giriş

   Üretim Ve Tüketim

   Satış Ve Tedarik

   Ticaret

   Ticari İşlemler

   Ürünler Ve Piyasa

   Varlık Sınıfları

   Doğal Kaynaklar

   Yenilenebilir Kaynaklar Vs. Yenilenemeyen Kaynaklar
   Potansiyel Kaynaklar, Mevcut Kaynaklar, Rezerv Kaynaklar Ve Stok Kaynaklarını
   Yaygın Kaynaklar Vs. Lokalize Kaynaklar
   Abiyotik Kaynaklar Vs. Biyotik Kaynaklar

   Meta
   Metalaştırma
   Belirli Metalar

   Stratejik Unsurlar
   Lojistik
   Doğal Unsurlar Ve Sürdürülebilirlik
   Siyaset

   Ekonomi
   Kıtlık
   Mikro, Mezo Ve Makro Ekonomi
   Fiyatlandırma
   Tekel & Oligopoli
   Arz Ve Talep Hukuku

   Enerji Piyasaları
   Çeşitli Enerji Piyasaları
   Karmaşıklık

   Siyaset, Mevzuat Ve Yönetmelik
   Politika
   Piyasa Verimliliği
   Piyasa Başarısızlığı
   Piyasa Başarısızlığı Örnekleri

   Mevzuat Ve Yönetmelik

   Liberalleşme
   Regülasyon &  Liberalleşme
   Küresel Vurgulanan Güç Ve Gazın Liberalleştirilmesi
   Toptan Piyasa
   Perakende Piyasa
   Düzenleyici Makamlar

   Enerji Şirketleri
   Petrol Ve Gaz Üreticileri
   Gaz Üreticileri
   Kömür Üreticileri
   Elektrik Üreticileri
   Elektrik Tedarikçileri
   Gaz Tedarikçileri
   Meta Ticaret Firmaları
   Sonuç

   Risk Yönetimi
   Risk
   Risk Yönetimi Yönleri
   Black Box Kavramı
   Uygulama

   İşlemler & Piyasalar

   Ticari İşlemlerin Sonuçlandırılması İçin Nedenler

   Fiziksel İhtiyaçlar
   Kaynak (Satın Alma, Kredi Oluşturma)
   Satış

   Mali İstekler
   Riskten Korunma
   Arbitraj
   Spekülasyon
   Varlık Ve Portföy Optimizasyonu

   Ticaret Vs. Satın Alma Ve Satış
   Spot Vs. Forward Piyasalar
   Spot Piyasalar
   Spot Ürünleri Ve Fiyatları
   Forward Piyasalar
   İleri Ürünler Ve Fiyatları

   Ticaret Süreci

   Deal Yürütme – Talimat Tipleri
   Talimat Tiplerine Genel Bakış
   Önceliklendirme

   Ticaret Faaliyetleri Ve Süreçleri
   Front Office
   Mid Office
   Back Office

   Ticari İşlem Akışı

   Ticari İşlem Ücretleri

   Uzlaştırma
   Uzlaştırma Tarihi
   Riskler

   ETRM Sistemleri
   Motive
   Etrm Yazılım
   Fonksiyonları
   Piyasa Değişiklikleri
   Uygulamaları

   Kuruluşlar & Kurumsal Yapılar

   İkili Ticaret – OTC Piyasalar
   OTC Ticareti Tanımı ve Özellikleri
   Piyasa Katılımcıları
   Gizlilik Vs. Şeffaflık
   Likidite
   Sözleşme Özellikleri
   Standardizasyon Vs. Esneklik
   Master Anlaşmaları
   Netleştirme

   Ticaret İle İlgili Daha Kavramlar

   Piyasa Oluşturma
   Kriterler Ve Ilkeler
   Pratikte Piyasa Oluşturma

   Piyasalar, Ürünler Ve Fiyatlandırma
   Raporlama
   Piyasalar
   Ürünler
   Birleştiren Ürünler Ve Piyasalar
   Fiyatlandırma Ve Değerleme

   Diğer Ilgili Terminolojiler
   Açık – Kapalı
   Uzun – Kısa
   Bullish- Bearish

   Ürünlerin Fiyatlandirmasi

  APLUS Energy Instıtute ve ”ENTRIMA” iş birliği ile ikincisi düzenlenecek olan  ”Fundamentals of Energy Trading & Risk Management” eğitimine, siz değerli iş ortaklarımızı davet etmekten mutluluk duyarız.

  Düzenlenen eğitim sonunda, 30 soruluk ve çoktan seçmeli olarak düzenlenecek bir sınav uygulanacaktır. Sınavdan başarılı puan alan katılımcılar, uluslararası geçerliliği olan Entrima Sertifikası almaya hak kazanacaklardır. Entrima websitesinden birçok test örneğine ulaşabilirsiniz.

  Aynı zamanda sınavdan başarılı olanlar, Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi Avrupa  Enstitüsü’nün Charter’ına üye olacaklardır. İlk düzenlenen eğitime katılarak, charterda yer almaya hak kazanan katılımcıların isimlerine http://www.entrima.org/charter/ linkinden ulaşabilirsiniz.

  Charter’a üye olmanın, işveren ve çalışan için sağladığı avantajlar aşağıda yer alır:

  • Uzmanlığınızı gösterir; enerji ticareti ve risk yönetimi alanında ilgili derecedeki bilgiye hakim olduğunuzu yansıtır.
  • Güven verir; Charter’a üyelik bilgileriniz Entirma web sitesinde herkes tarafından görülmektedir. Böylece Chartered Professional (CP) olarak Entrima Charter’ına kayıt olarak ayırt edici, kişisel ve profesyonel görüntü sağlanır.

  Program başlığı  : ”Fundamentals of Energy Trading & Risk Management”
  Eğitim Tarihi       : 22-23 Haziran 2015
  Program Süresi   : 2 gün
  Eğitim Dili           : İngilizce
  Kontenjan           : 15 Kişi
  Eğitim Yeri          : ETD Ofisi (19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. UBM Plaza No:37 Kat:5 D:15 Şişli / İstanbul)
  Program Ücreti   : 1,950 Euro (ETD Üyelerine %10 İndirim uygulanacaktır.)

  NOT: Katılım ücretine öğle yemeği dahildir.

Back to top