Hakkımızda

APLUS Enerji Yatırım Danışmanlık Teknoloji ve Ticaret Ltd. Şti.

İş planını hazırladığı Ar-Ge projesinin, KOSGEB Teknoloji Araştırma Geliştirme Destekleri kapsamında kabul edilmesi ile 2009 yılında kurulmuş genç ve dinamik bir şirkettir.

APLUS Enerji Yatırım Danışmanlık Teknoloji ve Ticaret Ltd. Şti., enerji değer zincirine olan güçlü odaklanma anlayışı ile müşterilerine hizmet sunan bağımsız bir danışmalık ve teknoloji geliştirme şirketidir. APLUS, ileri seviye matematiksel yaklaşımlarla geliştirilmiş olan yüksek performanslı, şeffaf ve kullanıcı dostu yazılım ürünlerinin yanı sıra raporları ile OT (Operasyonel Teknolojiler), IT (Bilişim Teknolojileri) ve müşteri ihtiyaçları arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. APLUS’ın sunmuş olduğu ürünler arasında, kısa ve uzun vadeli yük ve fiyat tahmini, entegre enerji ticaret ve risk yönetimi çözümleri ile santral kurulum optimizasyonu için geliştirilen yazılım ürünleri bulunmaktadır. APLUS, sağladığı ürünler ve kullanıldıkları iş süreçleri için sunduğu danışmanlık hizmetlerinin yanında, santraller için finansal ve teknik fizibilite çalışmaları; akıllı şebeke projeleri için danışmanlık hizmetleri ve son olarak Türkiye enerji piyasasında faaliyet göstermek isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar için stratejik danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

ENERJİ YATIRIM DANIŞMANLIĞI

APLUS Enerji, elektrik üretimi, dağıtımı ve satışı konularında faaliyet gösteren veya faaliyet göstermek isteyen yerli ve yabancı girişimcilere teknik & finansal fizibilite çalışmalarından, pazar ve regülasyon araştırmalarına kadar geniş bir yelpazede aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

-Dağıtım ve üretim özelleştirmelerinde teknik ve finansal danışmanlık hizmetleri
-Dağıtım şirketleri için Master Plan raporu hazırlama hizmetleri
-SCADA/DMS/OMS/OSOS GIS ve EAM projeleri teknik şartname ve ihale süreçleri danışmanlık hizmetleri
-Büyük elektrik santralleri için yük akış analizi uygulamaları hizmetleri
-Yenilebilir enerji santralleri için yatırım öncesi fizibilite çalışmaları–
-Mevzuat araştırma hizmetleri
-Piyasa analizi ve pazar araştırma raporu hizmetleri
-Enerji sektörüne özel haberleşme projeleri hakkında danışmanlık hizmetleri

YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

APLUS Enerji, sahip olduğu bilgi ve birikimi geliştirdiği AVIEW ve RIX | ETRM yazılım çözümleri ile birleştirerek şirketlerin doğru karar alabilmelerini sağlayacak stratejik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetlerin en başında ise enerji ticareti ve risk stratejilerinin geliştirilmesi ile süreç ve organizasyonların tasarlanması yer almaktadır. Bu çerçevede sunulan hizmetler şunlardır:

-Şirket organizasyonunun ve iş süreçlerinin analizi
-Enerji şirketlerinin organizasyonel yapısının oluşturulması
-Kurumsal risk analizlerinin değerlendirilmesi ve raporlanması
-Tedarik stratejilerinin geliştirilmesi ve stratejik yol haritalarının oluşturulması
-Bilişim teknolojileri (BT) tabanlı çözümlerin üretilmesi
-Kurumsal veri mühendisliği
-Kurumsal performans yönetim danışmanlığı hizmetleri

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

APLUS Enerji, teknoloji geliştirme faaliyetlerine KOSGEB Teknoloji Araştırma Geliştirme Destekleri kapsamında saatlik elektrik tüketim tahmin modeli olan AVIEW | HOURLY projesi ile başlamış ve daha sonra elektrik piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda diğer AVIEW ve RIX | ETRM yazılımlarını geliştirmiştir. AVIEW ve RIX | ETRM yazılımlarının enerji sektörü uzmanı mühendisler tarafından geliştirilmesi ve açık kaynak kodlu olması dolayısıyla piyasadaki diğer yazılımların aksine, kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlayacak esnekliğe imkan vermektedir. AVIEW ve RIX | ETRM yazılımları ve sağladıkları çözümler aşağıda yer almaktadır:

  • AVIEW YAZILIM AİLESİ

AVIEW | HOURLY: Dağıtım ve perakende şirketleri için kısa vadeli saatlik talep tahmini

AVIEW | PLANNER: Dağıtım ve perakende şirketleri için uzun vadeli talep, abone sayısı ve puant tahmini

AVIEW | PRICE: Elektrik ticaret şirketleri için kısa vadeli elektrik fiyat tahmini

AVIEW | EMDB: Kapsamlı enerji piyasası veritabanı

AVIEW | MARKETSIM: Elektrik ticaret, üretim ve dağıtım şirketleri ile yatırımcılar için orta ve uzun vadeli elektrik fiyat tahmini

AVIEW | CONNECT: Otomatik sayaç ölçüm & analizör uygulamaları; EDW 3000, DGPYS, PMUM, TEİAŞ, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3. Parti Meteoroloji Tahmin Servisleri ve Kurumsal IT sistemleri (Abone.net, Alternatif, SAP-ISU, Oracle vs.) gibi tahminlere girdi sağlayacak dış kaynaklar ile gerekli entegrasyonların sağlanması

AVIEW | THERMOSIM: Operasyonda olan ve yeni kurulacak termik santrallere yönelik çalışma rejimi optimizasyon modeli

AVIEW | HYDROSIM: Operasyonda olan ve yatırıcımlar için hidrolik santrallere yönelik çalışma rejimi optimizasyon modeli

  • RIX | ETRM YAZILIM AİLESİ

APLUS Enerji tarafından geliştirilen ve içerisinde olasılıksal fiyat tahmini, portföy optimizasyonu, ticaret işlemleri yaşam döngüsü yönetimi, raporlama ve son kullanıcılar için teklif hazırlama gibi modülleri içeren geniş kapsamlı bir elektrik ticareti ve risk yönetimi yazılımıdır. RIX | ETRM 5 alt modülden oluşmaktadır:

RIX | ESTIM: Fundamental bir model yaklaşımıyla fiyat tahmini yapan yazılımlarda kullanılan girdileri (talep, yenilebilir santral üretim tahmini ile doğal gaz fiyat tahmini gibi) dikkate alarak Monte Carlo simülasyonuyla en az 400 defa çalıştıran olasılıksal fiyat tahmin modülüdür.

RIX | OPTIM: RIX | ESTIM tarafından hesaplanan istatistiksel fiyat dağılımı baz alınarak kullanıcının risk ve getiri beklentilerine göre optimum pozisyonu seçmek için Forward – Futures – Options işlemlerini optimize eden bir tamsayı lineer optimizasyon aracıdır.

RIX | TRADE: Ticaret İşlemleri Yaşam Döngüsü (Transaction Lifecycle Management) işlemlerinin yapıldığı modüldür.

RIX | onTRACK: Şirket ve trader bazlı risk ve karlılığı raporlayan, karşı taraf riskini hesaplayan ve yöneten raporlama aracıdır.


Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Vizyon: İş ortaklarının doğru kararlar alması noktasında danışacağı önde gelen şirketlerden biri olmaktır.

Misyon: İş ortaklarının sürdürülebilir değerler yaratmalarına yardımcı olabilmek için organizasyonlarında ve yatırımlarında doğru yöntemleri geliştirmektir.

Değerlerimiz: APLUS, karar alma mekanizmalarını yönlendiren ve kültürünü şekillendiren temel değerleri tarafından yönetilmektedir.

Bu değerler;
İşbirliği İş sahamızda en iyi yerel uzmanlığı sağlamak ve en geniş iletişim ağını kurmak için işbirlikleri oluşturmak.
Bağlılık Mükemmeliyeti amaçlayan ürünleri, hizmet ve diğer girişimleri öne sürmek için bağlılığı esas kılmak.
Kararlılık Bütün projelerimizde bilimsel yaklaşımların uygulanması, takip edilmesi ve buna yönelik olarak en iyi çözümlerin sunulmasında kararlı olmak.
Verimlilik Çözüme ulaşmada etkili ve verimli olmak.
İnovasyon Dünyayı değiştirebilecek yaratıcı fikirleri ortaya koymak.
Doğruluk Doğruluktan ödün vermeden, uluslararası iş ahlakı ve standartlarına göre tarafsızlığı ve dürüstlüğü benimseyerek hareket etmek.
Sahiplenmek Şirket ve Müşteri başarısını ve başarısızlığını sahiplenmek.
Back to top