Kadromuz

 

Volkan Yiğit
Ortak

 • Devamı için

Aplus Enerji

Ozan KORKMAZ
MSc, Kurucu Ortak

Elektrik üretim projelerinin fizibilite analizleri, hidrolojik ve meteorolojik değerlendirmeler, tahmin modelleri, dağıtım ve perakende satış tarife modelleri, elektrik ticareti stratejileri, elektrik tedarik şirketleri için portföy optimizasyonu ve risk yönetimi konularında çalışmaktadır.

 • Devamı için

  Çeşitli metotlar ile tahmin modellemeleri, tarife modellemeleri, elektrik piyasası mevzuatı araştırmaları, akademik araştırma tecrübeleri gibi yetkinlikleri bulunan Ozan Korkmaz’ın APLUS Enerji’deki seçilmiş tecrübeleri şunlardır:

  • Tedarik şirketleri için Türkiye Elektrik Piyasası gelişmelerini dikkate alarak uygun tedarik ve piyasa stratejilerinin oluşturulması ve portföy optimizasyonu modellerinin geliştirilmesi

  • Dağıtım özelleştirmelerinde uzun dönemli bölgesel talep tahminleri ve buna bağlı tarife modellerinin geliştirilmesi

  • Dağıtım ve üretim özelleştirmeleri kapsamında mevzuat danışmanlığı

  • Saatlik elektrik tüketim tahmin ve saatlik hidroelektrik üretim tahmin modellerinin geliştirilmesi

  • Elektrik üretim santrali projeleri için mühendislik çalışmaları

  ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü 2003 yılında bitirmiş, ardından ODTÜ’de Hidroelektrik Enerji konusunda Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora çalışmalarına İTÜ Enerji Enstitüsü’nde devam etmekte olan Korkmaz, Yeditepe Üniversitesi Enerji Ekonomisi ve İşletmeciliği MBA programında öğretim görevlisidir.

  Doktora çalışmaları sırasında Yapay Sinir Ağları’nın stokastik hidrolojik veri serilerine uygulanması konusunda araştırmalar yapmış, makaleler yayımlamıştır. APLUS Enerji yazılımlarında kullanılan Yapay Sinir Ağı algoritmasının yazarıdır. Doktora çalışmasının diğer ayağını oluşturan Türkiye Elektrik Piyasası mevzuatı konusunda tecrübeye sahiptir.

Aplus Enerji

Mehmet KÜÇÜKBEYCAN
MSc, MBA Kurucu Ortak

Teknik değerlendirme, iş modeli geliştirilmesi, finansal değerleme ve modelleme, risk değerlendirmesi ve proje yönetimi konusunda deneyime sahiptir.

 • Devamı için

  Ayrıca iktisadi ve/veya mali konularda yapılan mevzuatsal değişikliklerin projelerin finansal bilançoları ile proje finansmanı üzerinde yaratacağı etkileri ölçmek için çeşitli makroekonomik modeller geliştirmiştir. Bunun yanı sıra geliştirilme aşamasında ya da operasyon halindeki üretim tesisleri için dinamik finansal modeller geliştirme konusunda uzmandır.

  ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden aldığı lisans derecesinden sonra aynı üniversiteden Hidroelektrik Enerji dalında Yüksek Lisans derecesi almıştır. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi MBA programını birincilikle bitirmiştir.

  APLUS Enerji’nin kurucu ortağı, APLUS iştiraki olan Enerji Merkezi’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca Turkcell Danışma Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.
  2005-2009 yılları arasında çeşitli inşaat ve enerji şirketlerinde iş geliştirme uzmanı olarak çalışmış ve fizibilite çalışmaları, yatırım analizi, sözleşme yönetimi, uluslararası satın alma yönetimi, proje planlama ve bütçeleme konusunda deneyim elde etmiştir.

aslıhan

Aslıhan ÖZTOPÇU
Yönetici

Teknoloji Geliştirme Departmanı

Aplus Enerji

Delal Ezgi USLAN
İK ve Kalite Yönetim Sorumlusu

Aplus Enerji

Murat AYDIN
Mali ve İdari İşler Departmanı Yöneticisi

Back to top