entrima
STEPPING STONE – FUNDAMENTALS OF ENERGY TRADING AND RISK MANAGEMENT

ÖN KOŞULLAR
Stepping Stone için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Bu akademi, orta mesleki eğitimden, hatta yüksek mesleki eğitimden üniversiteye kadar karşılaştırılabilir bir öğrenme düzeyine sahip herkesten, profesyonellere kadar geniş bir yelpazedeki herkese açıktır.

Akademi tarafından sunulan programlardan herhangi biri ile başlayabilmek için öğrencilerin yeterli bilgiye sahip olmalarını Stepping Stone eğitimi sağlayacaktır. Diğer programlardan herhangi birinin içeriğinin kolaylıkla anlaşılabilmesi için temel eğitim bilgilerini sunan Stepping Stone son derece faydalı olacaktır.

Standartlaştırılmış programların kolay uygulanabilir olduğından emin olmak için yeteneklerin geliştirilmesini garanti eder ve gerekli seviyeye gelmenizi sağlar.

Sonuncu ve bir o kadar önemli olan bir diğer özellik ise, eğitim programı dahilinde enerji ticareti ve risk yönetimi ile ilgili çok sağlam bir background bulunmasıdır.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ
Eğitim, aşağıda yer alan soruların cevaplarını alabilmenizi ve bu konularla ilgili bir görüşe sahip olmanızı sağlamaktadır.

 • Enerji ticareti ve risk yönetimi temelleri nelerdir?
 • Anlaşmalar neden, nerede, ne zaman, kiminle ve nasıl yapılmalıdır?
 • Kurumların ticaretteki rolü ve iç/dış ortamdaki etkileşimleri nasıl olmalıdır?
 • Kurumlar içindeki konumunun ve risk yönetiminin rolü nedir?
 • Kurumlar ve çevreleri için regülasyonların ve sonuçlarının rolü nelerdir?
 • Ticaret ile ilişkili kurumlar için hesaplama kurallarının rolü nedir?

NEDEN-NEREDE-NE ZAMAN-KİMİNLE-NASIL TİCARET YAPILIR?
Bu eğitim, bireye teorik bir zemin sağlar ve ana terminolojiden bahsederek, gerekli unsurlar üzerine odaklanır.
Bu kısım ticari işlemler neden gerçekleştirilir, anlaşmalar nerede yapılır, ticaret nasıl gerçekleştirilir, ticari ilişkiler kimle kurulmalı ve ticareti gerçekleştirme hangi birimin rolüdür gibi konuları içerir.

Devamında, enerji ilişkili şirketlerin rolü, siyaset ve regülasyonların rolü, enerji ürünlerinin takas edildiği platformlar (Düzenlenmiş piyasa ve ikili / OTC anlaşmaların yapılması) bilgi ve iletişim teknolojilerinin rolü, raporlama & ürünlerin değerlemesi & pozisyonlar( finans & muhasebe )  , kontrolde olma ( risk yönetimi ) konularını da kapsar. Sonuç olarak, bireye ticaretin dünyasına kapsamlı bir bakış açısı kazandırır.

Eğitim İçeriği

 • Eğitim İçeriği

  Giriş

  Üretim Ve Tüketim

  Satış Ve Tedarik

  Ticaret

  Ticari İşlemler

  Ürünler Ve Piyasa

  Varlık Sınıfları

  Doğal Kaynaklar

  Yenilenebilir Kaynaklar Vs. Yenilenemeyen Kaynaklar
  Potansiyel Kaynaklar, Mevcut Kaynaklar, Rezerv Kaynaklar Ve Stok Kaynaklarını
  Yaygın Kaynaklar Vs. Lokalize Kaynaklar
  Abiyotik Kaynaklar Vs. Biyotik Kaynaklar

  Meta
  Metalaştırma
  Belirli Metalar

  Stratejik Unsurlar
  Lojistik
  Doğal Unsurlar Ve Sürdürülebilirlik
  Siyaset

  Ekonomi
  Kıtlık
  Mikro, Mezo Ve Makro Ekonomi
  Fiyatlandırma
  Tekel & Oligopoli
  Arz Ve Talep Hukuku

  Enerji Piyasaları
  Çeşitli Enerji Piyasaları
  Karmaşıklık

  Siyaset, Mevzuat Ve Yönetmelik
  Politika
  Piyasa Verimliliği
  Piyasa Başarısızlığı
  Piyasa Başarısızlığı Örnekleri

  Mevzuat Ve Yönetmelik

  Liberalleşme
  Regülasyon &  Liberalleşme
  Küresel Vurgulanan Güç Ve Gazın Liberalleştirilmesi
  Toptan Piyasa
  Perakende Piyasa
  Düzenleyici Makamlar

  Enerji Şirketleri
  Petrol Ve Gaz Üreticileri
  Gaz Üreticileri
  Kömür Üreticileri
  Elektrik Üreticileri
  Elektrik Tedarikçileri
  Gaz Tedarikçileri
  Meta Ticaret Firmaları
  Sonuç

  Risk Yönetimi
  Risk
  Risk Yönetimi Yönleri
  Black Box Kavramı
  Uygulama

  İşlemler & Piyasalar

  Ticari İşlemlerin Sonuçlandırılması İçin Nedenler

  Fiziksel İhtiyaçlar
  Kaynak (Satın Alma, Kredi Oluşturma)
  Satış

  Mali İstekler
  Riskten Korunma
  Arbitraj
  Spekülasyon
  Varlık Ve Portföy Optimizasyonu

  Ticaret Vs. Satın Alma Ve Satış
  Spot Vs. Forward Piyasalar
  Spot Piyasalar
  Spot Ürünleri Ve Fiyatları
  Forward Piyasalar
  İleri Ürünler Ve Fiyatları

  Ticaret Süreci

  Deal Yürütme – Talimat Tipleri
  Talimat Tiplerine Genel Bakış
  Önceliklendirme

  Ticaret Faaliyetleri Ve Süreçleri
  Front Office
  Mid Office
  Back Office

  Ticari İşlem Akışı

  Ticari İşlem Ücretleri

  Uzlaştırma
  Uzlaştırma Tarihi
  Riskler

  ETRM Sistemleri
  Motive
  Etrm Yazılım
  Fonksiyonları
  Piyasa Değişiklikleri
  Uygulamaları

  Kuruluşlar & Kurumsal Yapılar

  İkili Ticaret – OTC Piyasalar
  OTC Ticareti Tanımı ve Özellikleri
  Piyasa Katılımcıları
  Gizlilik Vs. Şeffaflık
  Likidite
  Sözleşme Özellikleri
  Standardizasyon Vs. Esneklik
  Master Anlaşmaları
  Netleştirme

  Ticaret İle İlgili Daha Kavramlar

  Piyasa Oluşturma
  Kriterler Ve Ilkeler
  Pratikte Piyasa Oluşturma

  Piyasalar, Ürünler Ve Fiyatlandırma
  Raporlama
  Piyasalar
  Ürünler
  Birleştiren Ürünler Ve Piyasalar
  Fiyatlandırma Ve Değerleme

  Diğer Ilgili Terminolojiler
  Açık – Kapalı
  Uzun – Kısa
  Bullish- Bearish

  Ürünlerin Fiyatlandirmasi

APLUS Energy Instıtute ve ”ENTRIMA” iş birliği ile ikincisi düzenlenecek olan  ”Fundamentals of Energy Trading & Risk Management” eğitimine, siz değerli iş ortaklarımızı davet etmekten mutluluk duyarız.

Düzenlenen eğitim sonunda, 30 soruluk ve çoktan seçmeli olarak düzenlenecek bir sınav uygulanacaktır. Sınavdan başarılı puan alan katılımcılar, uluslararası geçerliliği olan Entrima Sertifikası almaya hak kazanacaklardır. Entrima websitesinden birçok test örneğine ulaşabilirsiniz.

Aynı zamanda sınavdan başarılı olanlar, Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi Avrupa  Enstitüsü’nün Charter’ına üye olacaklardır. İlk düzenlenen eğitime katılarak, charterda yer almaya hak kazanan katılımcıların isimlerine http://www.entrima.org/charter/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Charter’a üye olmanın, işveren ve çalışan için sağladığı avantajlar aşağıda yer alır:

 • Uzmanlığınızı gösterir; enerji ticareti ve risk yönetimi alanında ilgili derecedeki bilgiye hakim olduğunuzu yansıtır.
 • Güven verir; Charter’a üyelik bilgileriniz Entirma web sitesinde herkes tarafından görülmektedir. Böylece Chartered Professional (CP) olarak Entrima Charter’ına kayıt olarak ayırt edici, kişisel ve profesyonel görüntü sağlanır.

Program başlığı  : ”Fundamentals of Energy Trading & Risk Management”
Eğitim Tarihi       : 22-23 Haziran 2015
Program Süresi   : 2 gün
Eğitim Dili           : İngilizce
Kontenjan           : 15 Kişi
Eğitim Yeri          : ETD Ofisi (19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. UBM Plaza No:37 Kat:5 D:15 Şişli / İstanbul)
Program Ücreti   : 1,950 Euro (ETD Üyelerine %10 İndirim uygulanacaktır.)

NOT: Katılım ücretine öğle yemeği dahildir.

Leave a Reply

Back to top