AVIEW | HYDROSIM, rezervuarı olan HES projelerinde yatırımcılar veya işletmeciler için işletme rejimi optimizasyonu sağlayan bir yazılımdır. APLUS Enerji’nin Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen algoritmalarla çok çeşitli akım ve yağış verileri kullanılarak stokastik hidroloji tahminleri yapmaktadır. Bu stokastik tahminler ve santral kısıtları kullanılarak kaskat havzalarda bulunan çok maksatlı hidroelektrik santraller için, rezervuar işletme optimizasyonunu gerçekleştirmektedir. AVIEW | HYDROSIM, rezervuarlı hidroelektrik santraller için su tutma ve üretim kararlarının verilmesinde destek olmakta ve aynı havzada bulunan hidroelektrik santrallerin suyu maksimum fayda sağlayacak şekilde kullanmalarına imkan tanımaktadır. HYDROSIM aynı THERMOSIM’de olduğu gibi yatırım döneminde finansal modellerin kurulması için yatırımcıya yardımcı olmakta ve işletme döneminde optimum fiyatlandırma stratejileri sağlayarak Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasaları için gelir ve gider simülasyonları yapmaktadır.