AVIEW | THERMOSIM, termik santrallerin kurulumundan önce ya da sonra santral işletmecisine ve yatırımcılara operasyonel mükemmelliyet anlayışı çerçevesinde çeşitli işletme rejimi seçenekleri sunan, bir termik santral işletme rejimi optimizasyon modeli ve simülasyon yazılımıdır. Diğer AVIEW çözümlerinde olduğu gibi AVIEW | THERMOSIM’in tüm algoritmaları ve matematiksel modelleri APLUS Enerji tarafından geliştirilmiştir.

AVIEW | THERMOSIM, santralin bulunduğu lokas- yondaki saatlik meteorolojik verileri ve türbin üreticilerinin sağladığı teknik ve finansal verileri girdi olarak kullanmaktadır. AVIEW | THERMOSIM, AVIEW | MARKETSIM’den temin ettiği farklı yakıt ve elektrik fiyatı tahmin senaryolarını göz önünde bulundurmaktadır. Böylece santralin en verimli şekilde çalışacağı ve kârı maksimize edeceği ekipmanın seçiminde farklı türbin üreticilerine ait teknolojileri simülasyon sonucunda elde edilen saatlik, aylık ve yıllık teknik performans göstergelerini finansal veri çıktılarıyla karşılaştırarak yatırım kararı aşamasında yatırımcılara destek olmaktadır.

AVIEW | THERMOSIM, AVIEW | MARKETSIM ile entegre bir şekilde çalışarak gelecek fiyat senaryolarına göre santralin beklenen gelir akışlarını hesapla-
yabilmektedir. AVIEW | THERMOSIM, işletmedeki santraller için optimum teklif setinin oluşturulması amacıyla da kullanılmaktadır. Blok, esnek veya saatlik teklifleri optimize edebilen AVIEW | THERMOSIM, çalışılan termik santrali bir portföy içinde ele alarak, dinamik optimizasyonları da gerçekleştirebilmektedir.

AVIEW | THERMOSIM, APLUS Enerji tarafından geliştirilen RIX | ESTIM yazılımı ile entegre bir şekilde çalışabilmektedir. Kullancılara spot elek- trik fiyatını etkileyebilecek önemli parametrelerin (doğal gaz krizi gibi) beklenen değerden sapma oranlarını girdi olarak girmelerini ve istatistiksel olarak tutarlı bir dağılımı ortaya koyabilecek sayıda Monte Carlo simülasyonunu çalıştırmalarını sağlayan ve nihayetinde de “Olasılıksal Fiyat Tahmin Eğrisi”ni oluşturmalarına imkan tanımaktadır. AVIEW | THERMOSIM, oluşturulan “Olasılıksal Fiyat Tahmin Eğrilerini” kullanarak işletme rejimi optimizasyonunu gerçekleştirmektedir. Son olarak, işletme rejimi çıktısı olan santral toplam net gelir senaryoları kullanılarak yapılan ek bir optimizasyonla işletmenin potansiyel riski mini- mize edilmektedir.