AVIEW | MARKETSIM, APLUS Enerji’nin AR-GE Departmanı tarafından fundamental model yaklaşımıyla geliştirilen bir enerji piyasası fiyat tahmin yazılımıdır. Model, ihtiyacı olan tüm girdileri AVIEW | EMDB (Enerji Piyasası Veritabanı) ile entegre bir şekilde çalışarak temin etmektedir.
AVIEW | MARKETSIM, çeşitli senaryolar altında orta ve uzun dönemli fiyat tahminleri üretmekte ve sadece Piyasa Takas Fiyatını değil, aynı zamanda yakıt fiyatlarını, ekonomik büyüme ve elektrik tüketim tahminlerini de belirlenen zaman periyodu için kullanıcılara sunmaktadır.

Böylelikle elektrik üreticilerine, toptan ve pera- kende satış şirketlerine ve yatırımcılara Türkiye Elektrik Piyasası’nın gelecekteki gelişimine dair bir öngörü sağlamaktadır.

AVIEW | MARKETSIM, uzun dönemli fiyat tahmini için aşağıdaki parametrelere ilişkin tahminlerin modele girilmesini sağlamaktadır.

 • GSYİH artış oran
 • Enerji verimliliği yatırımlarının ve elektrikli arabaların elektrik talebine etkisi
 • Hidrolojik döngüsellik ve sezonsallık
 • Meteoroloji ve doğalgaz krizi projeksiyonları
 • Santrallerin emre amadeliği
 • Özelleştirmeler ve özelleştirme sonrası yatırımların etkileri
 • Yeni santral yatırımları
 • Petrol, kömür ve doğalgaz fiyatları
 • Karbon piyasası gelişmeleri

Tahminlerin tamamlanmasından sonra üretilen raporlar şunlardır:

 • Saatlik, günlük, aylık ve yıllık fiyat ve talep tahminleri
 • Maksimum, minimum ve ortalama fiyat ve talep tahminleri
 • Santral tipi bazında kurulu güç ve elektrik üretimi gelişimi
 • Devreye girecek ve devreden çıkacak santrallerin listesi
 • Santral tipi bazında emre amade kapasite, emre amadelik ve kapasite faktörü gelişimi
 • Rezerv marjin gelişimi
 • Yakıt fiyat tahminleri

AVIEW | MARKETSIM gelecekte devreye girmesi muhtemel santraller için “Dinamik Kapasite Ekleme” algoritması kullanmaktadır. Bu algoritma, simülasyon tarafından hesaplanan piyasa maliyetlerini göz önünde bulundurarak kâr/zarar analizi yapmaktadır. Daha sonra bu finansal göstergelere göre santralin devreye giriş tarihine otomatik olarak karar vermektedir.