AVIEW | PLANNER, elektrik dağıtım bölgeleri için uzun dönemli elektrik tüketim, abone sayısı ve puant tahmini yapan bir yazılımdır. Yazılım sayesinde tahmin yapılması istenen bölgenin uzun dönemli yük eğrileri oluşturulmaktadır. Kümeleme mantığıyla yapılan tahminlerin haricinde her bir müşteri ve bağlantı grubu için de benzer tahminler yapılmaktadır. Yazılım tarafından ortaya çıkan tahminler, iktisadi ve demografik faktörleri göz önünde bulundurarak çeşitli tahmin senaryoları oluşturmakta ve ilgili bölgenin elektrik tüketim, abone sayısı ve puant tahminlerini bu senaryolarla birleştirerek kullanıcıya bir öngörü sağlamaktadır.

Yazılım içerisinde kullanılan tüm matematiksel modeller ve arayüz, APLUS Enerji’nin AR-GE ekibi tarafından geliştirilmiştir. Yazılım içerisinde kullanılan regresyon ve zaman serisi gibi yöntemler ile istatistiksel testler «R» dilinde yazılmış ve bunların yazılım ile entegre bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

AVIEW | PLANNER,  EPDK Talep Tahmin Yönetmeliği uyarınca elektrik dağıtım şirketlerinden talep edilen 10 yıllık tahmin raporlarını EPDK’nın istediği istatistiksel testler uygulandıktan sonra EPDK’nın istediği formatta raporlamaktadır.