AVIEW | PRICE, Gün Öncesi Piyasası’nda Piyasa Takas Fiyatını (PTF) tahmin etmek üzere APLUS Enerji’nin Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen kısa dönemli bir fiyat tahmin modelidir. Yapay sinir ağları ve zaman serileri analizini kullanarak günlük ve haftalık periyotlar halinde saatlik fiyat tahminlerini üretmektedir. Entegre olduğu sistemler AVIEW | Hourly ile aynı olup kapsamlı bir şekilde DGPYS ve PMUM web servisleri ile bütünleşik olarak çalışmaktadır. Web tabanlı bir yazılım olduğundan kullanıcılar, analiz modüllerine ve modüller altındaki raporlama özelliğine hem bilgisayarlarından hem de akıllı telefonlarından rahatlıkla ulaşabilmektedir.