Zorlu

Dünyanın en dinamik enerji piyasalarından birine sahip olan Türkiye’de her geçen yıl artmakta olan enerji ve elektrik talebinin hangi kaynaklardan karşılanacağına dair bugün verilecek kararlar, ekonomik, çevresel ve sosyal etkileriyle geleceğimizi şekillendirecek. Zorlu Enerji Grubu, yatırım kararlarını ülkemizin enerji politikalarının ana hedefleriyle uyumlu olarak hayata geçiriyor. Enerjinin yerli, yeterli, kaliteli, sürekli ve çevreyle uyumlu bir şekilde kullanıma sunulmasına imkan veriyor.

Zorlu Enerji Grubu, faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda ekonomik, çevresel ve sosyal değerleri korumayı ve geliştirmeyi ilke edinerek, ulusal ve uluslararası arenada enerji alanındaki fırsatları değerlendiriyor; sektörün güçlü bir oyuncusu olarak kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Zorlu Holding bünyesinde sürdürdüğü faaliyetleriyle Zorlu Enerji Grubu, Türkiye’nin önde gelen, içinde bulunduğumuz Orta Doğu ve Asya’nın ise gelecekteki parlak enerji şirketlerinden biri.

www.zoren.com.tr

Projeler

Üretim-tüketim portföy optimizasyon çalışması kapsamında yönetime karar-destek vermek için aşağıdaki yazılımların entegrasyonu sağlanmaktadır:

  • Saatlik talep tahmini konusunda AVIEW | Hourly çözümünün kullanımı,
  • Elektrik piyasasındaki santral bilgilerine AVIEW | EMDB çözümü ile erişimi,
  • Yapılacak termik santral için uygun türbin modelinin seçimi ile ilgili AVIEW | ThermoSim çözümünün kullanılması,
  • Hidroelektrik santral yatırımlarında faydalanmak üzere AVIEW | HydroSim çözümünün kullanımı,
  • Uzun dönem fiyat tahmini konusunda  AVIEW | MarketSim çözümünün uygulanması,
  • Serbest tüketici tahmini konusunda AVIEW | Profiler çözümünün kullanılması
Back to top